Boyun düzləşməsi nədir?

Boyun düzləşməsi nədir

Boyun düzləşməsi, servikal onurğada normal C hərfinə bənzər əyrinin düzləşməsi və ya yox olması ilə xarakterizə olunan postural anormallıqdır.