Kifoz üçün hərəkətlər

kifoz üçün hərəkətlər

Kifoz dediyimiz problem ən çox onurğanın önə doğru olan əyriliyidir. Bu əyrilikdə ən çox kürək hissəmizdə və yaxud boyun ətrafı əzələlərimizdə ağrı, spazm, gərginlik hiss edə bilərik.