Tarsal tunel sindromu

tarsal tunel sindromu

Tarsal tunel psoterior tibial sinirin tarsal tuneldən keçərkən sıxılması nəticəsində ortaya çıxan bir sindromdur.