Boyunda qrija (boyun disk yırtığı)

boyunda qrija (disk yırtığı)

Boyunda qrija onurğanın əyilməsini təmin edən fəqərələr arasında disklərin mərkəzində yerləşən pulposus nüvəsinin yerdəyişməsinin nəticəsidir.

Boyun düzləşməsi nədir?

Boyun düzləşməsi nədir

Boyun düzləşməsi, servikal onurğada normal C hərfinə bənzər əyrinin düzləşməsi və ya yox olması ilə xarakterizə olunan postural anormallıqdır.

Tennisçi dirsəyi sindromu nədir?

tennisçi dirsəyi müalicəsi

Tennisçi dirsəyi və ya yanal epikondilit, təkrarlanan və güclü hərəkətlər nəticəsində dirsəklərinizin kənarındakı əzələlərinin zədələnməsidir.

Fibromialgiya nədir?

Fibromialgiya bədənin dayaq-hərəkət sistemində baş verən əzələ və oynaq ağrılarını əhatə edən xroniki yumşaq toxuma revmatizmidir.

Tarsal tunel sindromu

tarsal tunel sindromu

Tarsal tunel psoterior tibial sinirin tarsal tuneldən keçərkən sıxılması nəticəsində ortaya çıxan bir sindromdur.

Hoffa xəstəliyi nədir?

hoffa xəstəliyi

Hoffa piy yastığının iltihabı və ya sıxılması nəticəsində dizdə yaranan ağrıdır. Ağrı diz qapağının altında olur.

Sakroiliak oynaq

Sakroiliak Oynaq

Sakroiliak oynaq disfunksiyası, çanaq sümüyü ilə onurğanın dibində yerləşən sakrum sümüyünü birləşdirən oynaqlarda meydana gəlir.

Donmuş çiyin sindromu

donmuş çiyin sindromu

Donmuş çiyin həyat keyfiyyətinə ciddi şəkildə təsir edən və ağrı ilə müşayiət olunan sağlamlıq problemidir.