Məktəbli uşaqlarda skoliozun 6 əlamətinə diqqət yetirin!

uşaqlarda skolioz əlaməti
Skolioz

Skolioz arxadan baxıldığında onurğanın yana doğru əyrilik deməkdir və adətən səbəbi bilinmir. İnkişaf dövründə baş verən və səbəbləri məlum olmayan idiopatik skolioz əhali arasında 1% nisbətində baş verir. Xəstəliyin, xüsusən də yaş artımı ilə irəliləmə ehtimalı var.

Onurğa əyriliyinin ən çox yayılmış növü adoleson idiopatik skolyozdur. Adoleson, uşaqlıqdan sonrakı, lakin böyümənin hələ də davam etdiyi yeniyetməlik dövrü üçün istifadə edilən bir ifadədir. Buna görə də yeniyetmələrdə skelet sistemi tam yetişməmişdir. Qızlarda daha çox rast gəlinən və daha çox əyriliyə səbəb olan bu pozğunluq ümumiyyətlə 10 yaşındaki uşaqlarda müşahidə olunur. İdiopatik skolioz 10-18 yaş arası uşaq və yeniyetmələrin əhəmiyyətli bir hissəsini, 2-3%-ni əhatə edir. İdiopatik skolyozun dəqiq səbəbi bilinməsə də, genetik faktorlardan qaynaqlandığı düşünülür.

Adolesan idiopatik skolioz (AİS) adətən ilk növbədə valideynlər və ya xəstələr tərəfindən fərq edilir. Bu narahatlıqlar bəzən məktəb müayinəsi zamanı və ya həkim ziyarəti zamanı aşkar edilir. AIS xəstələrinin əksəriyyətində çoxlu simptomlar yoxdur. Bununla belə, daha geniş əyriliklər ağrı və ya qabırğa anomaliyaları kimi gözlə görünən təhriflərlə özünü göstərir.

Hər bir xəstənin fərqli simptomları var

Skoliozun simptomları əyriliyin şiddətindən asılı olaraq dəyişir. Skolioz çox vaxt xəstənin geyindiyi paltarın duruşunun dəyişməsi ilə aşkar olunur. Bol paltar geyən uşaqlarda onların bədən forması aşkar olmadığı üçün nəzərə çarpmaya bilər. Ona görə də ailədə skolioz xəstəliyi olan valideynlərin uşaqlarının kürəyini tez-tez yoxlamaları vacibdir. Skolioz məktəblərdə, skolioz müayinələri zamanı və illik pediatr müayinələri zamanı da aşkar edilə bilər.

Hansı hallarda skoliozdan şübhələnmək lazımdır?

Risk faktorları hansılardır?

Adolesan idiopatik skoliozda (AIS) əyriliyin irəliləməsində bəzi risk faktorları vardır. Bunlar xəstənin yaşı, skeletinin yetkinliyi, cinsi və mövcud əyrilik dərəcəsidir. Ümumiyyətlə, qızlarda və gənc yaşda skoliozun diaqnozu əyriliyin irəliləməsi ehtimalını artırır. Bunun səbəbi yaşın artmasi ilə əyriliyin artmasıdır. 10 yaşdan kiçik uşaqlarda əyriliyin 5 ilə 19 dərəcə arasında irəliləməsi 45%, 20 ilə 29 dərəcə arasında irəliləməsi 100% ehtimalı var. 11-12 yaş arası uşaqlarda əyrilik 5-19 dərəcə arasındadırsa irəliləmə ehtimalı 61%, əyrilik 5-19 dərəcə arasındadırsa 15 və yuxarı yaşda 16% irəliləmə ehtimalı var.

Skeletin yetkinliyi vacibdir

Skelet yetkinliyi uşağın nə qədər böyümə prosesində olduğunu göstərir. Oğlanlarda və qızlarda müəyyən yaşlarda böyümə qığırdaqları bağlanır. Risser əlaməti skolioz rentgenoqrafiyasında çanaq sümüklərinin kalsifikasiyasına baxılaraq verilən qiymətdir. 0-5 arası qiymətlənməyə görə edilir. Risser təsnifatına görə, 2 ilə 4 dərəcə arasındakı əyriliklər 23%, 0 ilə 1 dərəcə arasındakı əyriliklər isə 65% sürətlə irəliləyir.

Erkən diaqnoz və düzgün müalicə planlaması üçün mütləq təcrübəli mütəxəssislərə müraciət edin!

Adolesan idiopatik skoliozun diaqnostikası və müalicəsində tətbiq edilməli olan xəritə aşağıdakı kimi sıralana bilər:

  • Xəstə tarixinin götürülməsi: Adolesan idiopatik skolyozu genetik bir xəstəlik olduğuna görə, diaqnoz zamanı xəstənin ailə tarixi çox vacibdir.
  • Fiziki test: Fiziki test tam nevroloji müayinə və skoliometr adlanan xüsusi ölçmə cihazının istifadəsini əhatə edir. Bu cihaz onurğa beyni irəli əyildikdə onurğa beyninin asimmetriyasını ölçmək üçün istifadə olunur.
  • X-ray: Ön arxa və yan müstəvi əyriliyini qiymətləndirmək üçün bütün onurğanın rentgenoqrafiyası görülməlidir. Skoliozun dərəcəsi bu rentgenoqrafiyalarda ən çox əyilmiş fəqərələr arasındakı bucağı ölçməklə müəyyən edilir. Cobb bucağının ölçülməsi ilə uşaqların təqib və müalicəsi planlaşdırılır.
  • Müalicə: Adolesan idiopatik skolyozlu xəstələrin çoxunda ciddi müalicə tələb etməyən kiçik əyriliklər olur. 10-20 dərəcə olaraq təyin olunan kiçik əyriləri olan xəstələrdə müşahidə kifayətdir.
  • Korset müalicəsi: Əyriliyi 25 dərəcədən yuxarı olan xəstələrdə korsetdən istifadə etməklə əyriliyin irəliləməsinin qarşısı alına bilər. Korsetə ehtiyacı olan xəstələr üçün yüngül TLSO korseti faydalı ola bilər. Xəstənin əyriliyinə uyğun hazırlanmış korset paltarın altına taxıla bilər. Korsetin təsirli olması üçün gündə 23 saat istifadə edilməlidir.


Cərrahiyyə: Adoleson idiopatik skolioz üçün cərrahiyyə ümumiyyətlə əyriliyin 50 dərəcədən çox olduğu xəstə qrupunda nəzərdə tutulur. AİS-də skoliozla bağlı qərar verməzdən əvvəl xəstə və ailəsi ilə ətraflı müzakirə aparılmalı və diqqətlə qiymətləndirildikdən sonra məlumat verilməlidir.

Paylaşmaq :