Boyunda qrija (boyun disk yırtığı)

boyunda qrija (disk yırtığı)

Boyunda qrija onurğanın əyilməsini təmin edən fəqərələr arasında disklərin mərkəzində yerləşən pulposus nüvəsinin yerdəyişməsinin nəticəsidir.