Sakroiliak oynaq

Sakroiliak Oynaq

Sakroiliak oynaq disfunksiyası, çanaq sümüyü ilə onurğanın dibində yerləşən sakrum sümüyünü birləşdirən oynaqlarda meydana gəlir.