Boyun düzləşməsi nədir?

Boyun düzləşməsi nədir

Boyun düzləşməsi, servikal onurğada normal C hərfinə bənzər əyrinin düzləşməsi və ya yox olması ilə xarakterizə olunan postural anormallıqdır.

Hoffa xəstəliyi nədir?

hoffa xəstəliyi

Hoffa piy yastığının iltihabı və ya sıxılması nəticəsində dizdə yaranan ağrıdır. Ağrı diz qapağının altında olur.

Sakroiliak oynaq

Sakroiliak Oynaq

Sakroiliak oynaq disfunksiyası, çanaq sümüyü ilə onurğanın dibində yerləşən sakrum sümüyünü birləşdirən oynaqlarda meydana gəlir.

Donmuş çiyin sindromu

donmuş çiyin sindromu

Donmuş çiyin həyat keyfiyyətinə ciddi şəkildə təsir edən və ağrı ilə müşayiət olunan sağlamlıq problemidir.

Boyun ağrıları, boyun disk yırtığı üçün sadə hərəkətlər

boyun ağrısı üçün hərəkətlər

Boyun ağrıları, boyun disk yırtığı üçün sadə hərəkətlər fizyoterapi.az 28 October 2023 Boyun ağrısı Bu gün sizlərə boyun ağrıları, boyun disk yırtığı üçün sadə hərəkətlər göstərəcəm. Bu hərəkətləri edərək, bütün ağrılarınızdan azad ola bilərsiniz. Hərəkətlərə keçmədən öncə, boyun ağrılarımızın səbəbi nədirsə, daha çox bunlar haqqında danışacam. İkinci olaraq, bu hərəkətləri edərək hansı əzələlərdə, hansı bölgədə […]

Bel ağrısı üçün sadə 2 hərəkət

bel ağrısı üçün sadə hərəkətlər

Bel ağrılarına bağlı olaraq ayağa yayılan ağrıların həm səbəbini izah edəcəm, həm də bu ağrılardan azad olmaq üçün sadə iki hərəkət göstərəcəm.